NVvW Jaarvergadering / studiedag 2019

Datum zaterdag 2 nov. 2019
Lokatie Ichthus College, Veenendaal
Omschrijving

Het thema van de studiedag is Technieken in de wiskundeles.

Bij het thema Technieken in de wiskundeles denkt u misschien aan technieken als haakjes wegwerken, vergelijkingen oplossen en differentiëren. We leren dit soort technieken al decennia aan onze leerlingen. Apparaten kunnen nu veel technieken overnemen. Wie leert er bijvoorbeeld nog het algoritme voor worteltrekken aan de leerlingen? Wat verandert er allemaal door de digitalisering van onze samenleving? Voor iedere techniek die we leerlingen willen leren, hebben we zelf een techniek nodig. De techniek van het vinden van een balans tussen oefenen en beheersen aan de ene kant en begrijpen, herkennen en toepassen in nieuwe situaties aan de andere kant. Dat zou je didactische technieken kunnen noemen. En dan kun je ook nog denken aan technologie in de wiskundeles en aan techniek als context voor het leren van wiskunde. Hebt u een idee voor een werkgroep en wilt u een bijdrage aan de studiedag leveren? Mail dan l.wesker@nvvw.nl of m.doorman@nvvw.nl, of gebruik: https://nvvw.nl/aanmelden-workshop/.

Organisator Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (URL)
Meer informatie https://nvvw.nl/jaarvergadering/jaarvergadering-2019/
Geplaatst door Michiel Doorman